Obs, skyddsglasögon på steeltävlingar

Obs, skyddsglasögon på steeltävlingar är obligatoriskt.