50 års festen har nu varit!!

Tack till festkommittén med Anna Salmela i spetsen för det utomordenligt fint
genomförda festarrangemanget!!