Medlemsavgiften 2020

Medlemsavgiften 2020

Så var det dags att betala in medlemsavgiften för 2020! Senast 31 januari ska medlemsavgiften
vara inbetald på bankgiro 602-4301 eller swish 1231204858!

Ordinarie årsavgift 750 kr
För juniorer som fyller högst 20 år under 2020 gäller reducerad
avgift på 350 kr.

Betald årsavgift ger rösträtt vid årsmötet som hålls den 12 mars 2020.
(separat kallellse)