Inställda Mästerskap

Inställda Mästerskap

Kretsstyrelsen meddelar idag att alla mästerskap samt serietävlingen precision första halvåret
2020 ställs in pga Coronaviruset framfart. Detta för att ta ansvar för våra skyttar och funktionärer, minska exponering och smittspridning….etc se vidare kretsens hemsida.