Inget Pistol-SM vecka 27

Inget Pistol-SM vecka 27

Läget har utvecklat sig så att det inte längre finns någon möjlighet
att genomföra SM i vare sig Militär Snabbmatch, fältskjutning eller
precisionsskjutning vecka 27 (30/6-5/7).
Om och när SM-tävlingar i dessa grenar kan genomföras under 2020
återkommer förbundsstyrelsen till.