Till CONNYS minne

Till CONNYS minne

Som vi tidigare annonserat så har vår äldste medlem Conny Williamsson
lämnat oss efter ett långt liv! Conny värnade mycket om Roslagens Pistolskyttar.
Familjen har därför skapat en minnesfond för Conny där Roslagens Pistolskyttar
står som förmånstagare!
Se minnesannons hos Brunkullans begravningsbyrå Östersund:
Klicka på filen här: Connys-minne