PistolSM Fält Dalarna 8-11 juli

Se info om SM fält 2021 i bifogad länk: https://www.pistolsm2021falt.se/