JÅL VPR (Poäng enl. ringning)

Omväxlande 5 och 10 ringade figurer 8 stn Fältskjutning