Verksamhetsplan Helår 2021 Preliminär

Som ni alla vet så är all organiserad verksamhet på kretsnivå eller högre inställd tills vidare och troligen hela första halvåret 2021 pga rådande pandemi. Vi har därför beslutat att i viss utsträckning utöka våra träningsaktiviteter på banan under måttot att vi följer FHMs riktlinjer att hålla avstånd mm… samt FHMs mening att utomhusaktiviteter av motionskaraktär gynnar folkhälsan!

I klubbhuset får max två (2) personer vistas samtidigt.

Vi ska inte tillåta externa skyttar att delta på våra aktiviteter på banan. Och vice versa inte åka till andra klubbar och delta i deras aktiviteter!

Verksamhetsplanen har nu utökats med även hösten och kvartal 1 2022. Vår förhoppning är att pandemilagen upphör efter september månad och att kretsprogrammet kommer gälla från oktober månad! Detta är dock ett antagande som sannolikt kan komma omvärderas. Vi får räkna med att även denna plan kommer att behöva revideras senare under sommaren!

Uppdaterad med ny tid för den inställda MilS 26 maj—->15 juni

//Styrelsen