Verksamhetsplan 1:a halvåret 2021

Som ni alla vet så är all organiserad verksamhet på kretsnivå eller högre inställd tills vidare och troligen hela första halvåret 2021 pga rådande pandemi. Vi har därför beslutat att i viss utsträckning utöka våra träningsaktiviteter på banan under måttot att vi följer FHMs riktlinjer att hålla avstånd mm… samt FHMs mening att utomhusaktiviteter av motionskaraktär gynnar folkhälsan!

I klubbhuset får max två (2) personer vistas samtidigt.

Vi ska inte tillåta externa skyttar att delta på våra aktiviteter på banan. Och vice versa inte åka till andra klubbar och delta i deras aktiviteter!

Justerad 2021-03-21. Fältskjutningarna 13 juni resp 4 juli flyttas till 30 maj resp och 13 juni. Detta efter genomgång med gevärsklubben …den 13/6 har de egen verksamhet och i juli gäller skjutförbud på gevärsbanan.

//Styrelsen