Mental Träning-våga vinna!

Det finns metoder som gör det möjligt för dig att kontrollera dina psykiska och emotionella handlingar och vidga spännvidden av psykisk koncentration under pressade tävlingsförhållanden.

Läs och begrunda bifogade filer:

Kategorier: