Roslagsvår Nat fält 23/4

Årets första stora evenemang är nu rott i hamn! Vårväder fick vi … beställt av Johan G vår banläggare som komponerat ihop en fin bana med 32 figurer på de 8 stationerna. 200 skyttar fixade nära 400 starter! Många av klubbens medlemmar deltog i arbetet och skyttet! Janne A och Tobbe fyllde i A. I C noterades Thomas K för en fin fullpoängare. Katarina P hade en bra dag både i B och C! …Flera fina resultat har uppdaterats i vårt nya hjälpmedel för anmälan och resultatredovisning.. pistolskytte. Net… skall utvärderas .. men systemet känns väl genomarbetat och användbart….
Tycker vi ( Annica J och Jålen) som jobbat med det under kassör Kalles ledning!