ARBETSDAG BANAN 30/9

Påminner om arbetsdagen på banan nu på lördag 30 september kl 9-15

På agendan:
o Ta bort sly runt banan och på skjutvallarna
o Montera figurer inför Norrtäljeträffen
o Laga tavelställ
o Städa målbodar
o Färdigställa kompressorrummet
o Laga mattan i skjuthallen
o Montera hylsupptagning framför skjuthallen
o Etc

Ta med röjsåg, kratta, spade och andra lämpliga verktyg!

Väl mött!

//Styrelsen