Arrangörer klubbtävlingar

Se verksamhetsplanen. Kontrollera om/att du är uppsatt som arrangör!
Står du först i raden av arrangörer så förväntas du vara sammankallande!
Är du inte uppsatt som arrangör men vill medverka…hör av dig till ngn i styrelsen.
Om du fått förhinder den dag du är uppsatt som arrangör…försök hitta ersättare.

//Styrelsen