PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2024

Hej!. Här hittar du nu ett första förslag till verksamhetsplan 2024! Beslut sker på årsmötet i mars. Rättningar och justeringar tex i bemanning görs löpande fram till årsmötet! Nationella fältskjutningen NORRTÄLJETRÄFFEN nu inlagd i programmet den 20 oktober! ÖSM Fält, Precision och MilS har nu fått delvis nya tider men bestämt var de arrangeras

ÅRSAVGIFTEN 2024

Enligt årsmötesbeslut 2023 ska årsavgiften vara inbetald sista februari……men betala gärna så fort du kan! Ordinarie avgift: 750 kr Familjemedlem utan NP: 690 kr Junior (