• Fältskytte och IPSC träning 04 Aug

    Fältskytte och IPSC träning

    Baserat på önskemål från våra medlemmar har vi beslutat att på prov flytta IPSC träningen från ...

  • Stålmål 11 Apr

    Stålmål

    Vid all skjutning mot stålmål skall splitterskydd användas, stålmål får heller aldrig placeras ...