HJÄRTSTARTARE till banan

Joel B har förhandlat med TEXTILIA som välvilligt skänkt en hjärtstartare till
klubben! Strålande!
Tack till initiativet från Joel och tack till Textilia Rimbo!